Ontwikkel een tool/toepassing waarmee we voedselverspilling van huishoudens kunnen monitoren en inzichtelijk kunnen maken.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 07 mei 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Opdracht t.w.v. max. €20.000,-

Share challenge

Opdracht t.w.v. max. €20.000,-

deadline verlopen
In 2015 hebben de Verenigde Naties (VN) de Sustainable Development Goals ondertekend, waarbij wereldwijd een vermindering van 50% van de voedselverspilling één van de duurzame doelen is. Het ministerie van LNV heeft deze doelstelling overgenomen en afspraken gemaakt om voedselverspilling tegen te gaan. Uiteindelijk is het aan de consumenten en het bedrijfsleven om minder voedsel te verspillen. Maar de overheid helpt hierbij.

In 2016 werd voor de derde keer onderzoek gedaan naar de voedselverspilling in Nederlandse huishoudens. De basis voor dit onderzoek, dat gecoördineerd is door het Voedingscentrum, is de (fysieke) sorteeranalyse van het huishoudelijk afval in een beperkt aantal gemeenten/huishoudens en de zelfrapportage door een beperkt aantal respondenten. Deze sorteeranalyse levert vooral de ‘harde’ cijfers over wat en hoeveel er aan voedsel verspild wordt, de zelfrapportage geeft vooral inzicht in het waarom. Gebleken is dat consumenten gemiddeld 41 kilo aan ‘vast’ voedsel per persoon per jaar weggooien; dit is exclusief hetgeen aan drinken via de gootsteen of toilet verdwijnt.

Om meer inzichten en een vollediger beeld te krijgen, zou het ministerie van LNV graag op structurele basis, en met een groter bereik, inzicht krijgen in het voedselverspillingsgedrag van huishoudens. Hierbij is de overheid enerzijds geïnteresseerd in de inhoud (dus product en hoeveelheid) van het verspilde voedsel, en anderzijds in de motivatie daarachter (waarom gooit iemand iets weg?). Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van software en slimme meters (zoals slimme thermostaten Honeywell en Toon) die in eerste instantie het voedselverspillingsgedrag inzichtelijk maken voor de consument. Deze inzichten kunnen bijdragen aan de bewustwording van de consument, wat vervolgens kan leiden tot een positieve stimulans om het gedrag aan te passen en minder voedsel te verspillen. Daarnaast kan de data gebruikt worden voor overheden en bedrijven om het beleid op aan te passen. 

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar slimme toepassingen waarmee we makkelijker, sneller meer inzicht krijgen in voedselverspillingsgedrag bij mensen thuis. Onze belangrijkste doelen:
 • De fysieke sorteeranalyse is arbeidsintensief en tijdrovend. Kan dit d.m.v. slimme toepassingen makkelijker en sneller?
 • De toepassing moet meer inzicht geven in voedselverspillingsgedrag:
  • Inhoud: wat en hoeveel gooit iemand weg? 
  • Motivatie: waarom gooit iemand iets weg?  
 • De toepassing moet laagdrempelig zijn voor huishoudens om te gebruiken (gebruiksvriendelijk) én moet hen ook inzicht geven in het eigen voedselverspillingsgedrag.
We zijn op zoek naar startups die deze slimme toepassing/tool voor ons kunnen ontwikkelen. Dus heb je reeds een toepassing die hiervoor geschikt is of kunnen jullie die ontwikkelen? Dan komen we graag met je in contact!

N.B. Denk niet alleen na over het meten van het ‘vaste’ voedsel, maar ook de vloeistoffen die door de gootsteen of het toilet worden gespoeld. Hoe zouden we die verspilling ook kunnen meten? 

Wat is er te winnen?
Heeft jouw startup een slimme toepassing die ons verder kan helpen met dit vraagstuk? En kunnen jullie binnen 3 tot 6 maanden aantonen dat jullie oplossing/toepassing werkt? Pitch dan jullie oplossing! De oplossing/startup waar we het meest in geloven, ontvangt een ontwikkelbudget van maximaal €20.000,- om de toepassing zo te ontwikkelen dat het klaar is voor een pilot.

Is de pilot een succes dan gaan we opnieuw met je om de tafel om te kijken hoe we, i.s.m. met andere partners, jullie toepassing verder door kunnen ontwikkelen en beschikbaar kunnen maken onder een grote groep huishoudens. 

Jouw Pitch (document): 
Denk jij dat jullie startup ons verder kan helpen en heb je interesse om jullie toepassing/dienst in een pilot te bewijzen? Stuur dan een pitchdocument in bestaande uit de volgende onderdelen:
 • Beschrijving van de toepassing (max 2 A4):  We willen het graag zien! Maak het zo visueel mogelijk.
 • Beschrijving van de pilot (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype testen. Geef ook specifiek aan wat jullie van ons nodig hebben.
 • Korte beschrijving van de startup (max 1 A4). We zijn benieuwd naar het team achter een idee. Dus: stel je even aan ons voor!

Voorwaarden deelname

 • Ingeschreven bij KvK
 • Bewezen technologie/toepassing

Timeline Challenge

 • 1 april: Lancering challenge
 • 19 april: Informatiebijeenkomst(Matchup) tijdens StartupDelta Summit (zie hierboven)
 • 7 mei om 12.00: Deadline challenge
 • Eind mei: Bekendmaking welke startups worden uitgenodigd voor een kennismaking en pitch
Achtergrondinformatie
Meer informatie over het onderzoek van het voedingscentrum:  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z06755&did=2017D14291 
Log in of registreer om je vraag te stellen.

Samenwerking tussen ministerie van LNV en Zero foodwaste

22 oktober 2018

Op basis van de ingestuurde pitches en daaropvolgende gesprekken kwam Zero foodwaste naar voren als het best passende concept. Zero meet op basis van beeldherkenning en weging automatisch wat én hoeveel voedsel er weggegooid wordt. Zij richten zich met hun product in eerste instantie op cateraars en restaurants, maar passen voor deze pilot hun techniek toe ten behoeve van consumenten. Lees meer over de samenwerking op onze nieuwspagina.

De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!