Startup in Residence Intergov maakt winnaars van zevende editie bekend

24 augustus 2023


Vandaag maakt Startup in Residence Intergov met trots de winnaars bekend van de zevende editie van haar innovatieprogramma. 11 startups gaan samen met de overheid aan de slag met het doorontwikkelen van hún oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk.

Van stoeptegels van eendenkroos tot slimme raamfolie en de ‘Battracker', dit zijn de winnaars!

Stoeptegels van eendenkroos 
Hoe mooi zou het zijn als stoeptegels niet alleen van steen gemaakt zouden zijn, maar ook van het explosief toenemende eendenkroos uit sloten? De kroostegels van startup Flip the City bieden een biodiverse en klimaatadaptieve bestrating voor steden en zijn daarnaast ook nog eens biologisch afbreekbaar. Flip the City gaat in co-creatie met Provincie Zuid-Holland aan het werk om dit binnen de provincie waarheid te laten worden.

Inspecties bij dierenhouders met innovatieve app 
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat met startup VAA Impact aan de slag met een oplossing om de inspecties bij dierenhouders te optimaliseren. Voor de ondersteuning van dit proces zal een innovatieve app worden ontwikkeld die aangesloten kan worden op video- of body-camera en ‘voice to text’ technologie. Hiermee kan de NVWA de inspecties sneller en makkelijker uitvoeren.

Slimme zonwerende raamfolie die 21% energie per jaar bespaart 
Een van de drie challenges gericht op de energietransitie van de Gemeente Den Haag werd gewonnen door ClimAd Technology. Hun slimme zonwerende raamfolie als renovatieoplossing voor gebouwen gaat een bijdrage leveren aan het groeiende probleem van oververhitting in steden. Alleen al in de gemeente Den Haag wordt jaarlijks 133 GWh energie verbruikt voor het koelen van gebouwen. Met de slimme raamfolie wordt op jaarbasis 21% energie bespaard.

Huizen laagdrempelig aansluiten op warmtenet in de buurt 
Met een tweede challenge zocht Gemeente Den Haag naar innovatieve oplossingen die het aantrekkelijk maken een huis aan te sluiten op een warmtenet dat in de buurt of straat ligt. De beproefde ‘Renovatieset’ van KZ werkt laagdrempelig voor bewoners, doordat die kan worden aangesloten op de bestaande infrastructuur in een woning. Daarmee wordt voorkomen dat veel leidingwerk in de woning vervangen moet worden of dat buizen aan de buitenkant van een woning gemonteerd moeten worden. Het gebruik van de voormalige gasleiding past bovendien in de gedachte van het hergebruik van materialen.

Innovatief dashboard gaat bijdragen aan de Haagse energietransitie 
Tot slot gaat Gemeente Den Haag samenwerken met startup Readar die een innovatief dashboard creëert waarmee de gemeente op grote schaal inzicht krijgt in de voortgang van verduurzaming in de woningvoorraad en die geschikt is voor data-analyses en sturingsinformatie. Door oude- en nieuwe datagegevens in het dashboard te combineren maakt Readar het mogelijk om de voortgang van het isoleren en verduurzamen van woningen te monitoren en daarmee knelpunten weg te nemen.

Opsporen van vleermuizen met de Battracker 
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn met het SiR Intergov programma op zoek gegaan naar dé oplossing die kan helpen bij het opsporen van vleermuizen in gebouwen. Hiermee kan de isolatie-opgave worden versneld en wordt de vleermuizenpopulatie in stand gehouden. De startup Drowgoo ontwikkelt de ‘Battracker’, een sensoropstelling die vergelijkbaar is met reeds bestaande batloggers en geluid gebruikt om vleermuizen te detecteren en te identificeren, maar dan gecombineerd met een infraroodcamera. De installatie stuurt live camerabeelden en geluidsopnames naar de cloud voor een initiële data-analyse. De Battracker biedt hetzelfde resultaat als een vleermuisonderzoeker.

Met scrapers op zoek naar online discriminatie 
Startup Tilt is de winnaar van een van de maar liefst vijf challenges van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van SZW). Tilt gaat werken aan een tool om kleine online platformen en moderators te helpen met het tegengaan van online discriminatie. Tilt biedt met haar research platform - waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van zogenaamde ‘scrapers’ (gedigitaliseerde verzamelaars van online discriminatie) - een oplossing die gesignaleerde haatspraak en discriminatie congruent en met geminimaliseerde bias kan signaleren, categoriseren en uiteindelijk aanpakken.

‘In iemands schoenen stappen’ voor meer culturele diversiteit in mkb 
Daarnaast is het Ministerie van SZW op zoek naar oplossingen voor meer culturele diversiteit bij kleine werkgevers. Het grootste deel van de werknemers in Nederland is werkzaam in het mkb. Werken aan gelijke kansen voor iedereen is daarom - juist in het mkb - erg belangrijk. De startup In Your Shoes streeft naar een wereld met meer wederzijds begrip door ‘in iemands schoenen’ te stappen. Met hun experience-based aanpak waarbij zij onder andere gebruikmaken van VR (virtual reality) worden MKB-ondernemers gemotiveerd om een actieve rol te spelen in gedragsverandering voor meer gelijke kansen op de werkvloer.

Skills based software brengt kleine ondernemers bij de juiste kandidaat 
De derde challenge van dit ministerie werd gewonnen door Digilize en richt zich op een oplossing om het ook voor kleine ondernemers mogelijk te maken ‘skills based’ personeel te werven. Dat betekent dat potentiële werknemers niet alleen op hun diploma gematched worden, maar op alle soft skills, hard skills en kennis die voor een beroep benodigd is. Digilize biedt skills based recruitment software met onder andere een innovatief matchingalgoritme. Dit biedt een dieper en uniform inzicht in de skills van een kandidaat, een snellere time-to-hire en een lagere cost-to-hire, de mogelijkheid om verborgen talent te ontdekken en het optimaliseren van de candidate experience.

‘Open Kaart’ op de werkvloer in de kinderopvang 
Ook Startup Brugwerk is een winnaar die met het ministerie van SZW aan de slag gaat. Met het kaartspel ‘Open Kaart - Werkplezier op de Werkvloer’ worden pedagogisch professionals gedurende de dag en werkweek actief gestimuleerd om te focussen op de positieve aspecten van hun werk. Thema’s hebben betrekking op teamspirit, trots, werkgeluk, het vieren van successen, en alle andere positieve aspecten in het werk en wat het werk waardevol maakt. Brugwerk wil hiermee een bijdrage leveren aan het beperken van de uitstroom in de kinderopvang.

De Verbuurzamingsbox helpt wijken te verduurzamen 
Er zijn verschillende redenen waarom bewoners niet meedoen aan de overgang naar duurzame energie. Mensen kunnen het bijvoorbeeld niet betalen of het ontbreekt hen aan de juiste informatie om de goede, duurzame keuzes te (durven) maken. Het Ministerie van SZW en de Provincie Zuid-Holland werken samen in het Startup in Residence Intergov programma om een oplossing te ontwikkelen om op wijkniveau bewoners te stimuleren. Startup Cocosmos bedacht een ‘Verbuurzamingsbox’ om lokale gemeenschappen in gesprek te laten komen over de energietransitie. De Verbuurzamingsbox bestaat uit activiteitenkaarten, gespreksstarters, tools om met elkaar een duurzame activiteitenkalender te maken en materialen om de straat van gevel(moes)tuintjes te voorzien.

Over Startup in Residence Intergov 
Startup in Residence Intergov (SiR Intergov) is een innovatieprogramma waarin overheden samenwerken met startups. Overheden dagen startups en innovatief MKB uit om innovatieve oplossingen te pitchen voor maatschappelijke challenges. De startups met de beste ideeën worden geselecteerd voor het programma. In een periode van 5 maanden doorlopen ondernemers en de overheid samen het programma om in co-creatie dit idee uit te werken tot een schaalbare oplossing.