11 startups gaan voor de overheid aan de slag

09 augustus 2022


SiR-aankodiging-demo-day-najaar-2022

Elf startups zijn door zes overheidsorganisaties geselecteerd voor het uitwerken van hun innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken: de challenges.

Deze startups zijn de winnaars van de challenges van de vijfde editie van het Startup in Residence (SiR) Intergov programma. Het gaat om zeer uiteenlopende vraagstukken zoals het voorkomen van discriminatie bij personeelswerving, het tegengaan van hittestress en het anders benutten van bio-based materialen.

Samen werken aan innovatieve oplossingen

Het innovatieprogramma Startup in Residence Intergov (Sir Intergov) brengt de wereld van startups en die van de overheid samen. In het programma werken gemeente, provincie en Rijksoverheid samen met startups aan de ontwikkeling van innovatieve en schaalbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken, oftewel challenges, zijn begin dit jaar gepubliceerd. Uit de 133 aanmeldingen zijn vervolgens de beste kandidaten geselecteerd.

Win-win

Komend half jaar werken de startups samen met ambtenaren aan de uitwerking van hun oplossing. De startups hebben zo de unieke kans om hun oplossing uit te werken, te testen en worden bij het proces professioneel begeleid. Daarnaast ervaren de ambtenaren het als zeer positief om zo direct met de startups te werken aan de uitwerking en aanscherping van de oplossing.

De startups kunnen ook het brede netwerk van de overheid benutten. Als de oplossing van een vraagstuk succesvol is, dan schaft de overheid het product of de dienst aan of neemt het in gebruik. Zo wordt de overheid de launching customer voor de startup.

De volgende startups gaan samen met de overheid aan de slag: ·

DEMO DAY

Met iedere editie van het SiR Intergov programma, groeit het programma in professionaliteit en bekendheid. De winnaars van de vierde editie hebben afgelopen half jaar gewerkt aan de uitvoering van hun oplossingen.

Deze startups presenteren de resultaten van hun werk tijdens de feestelijke DEMO DAY op donderdag 15 september op het ministerie van EZK en LNV in Den Haag. Nieuwsgierig naar welke resultaten er in de praktijk zijn bereikt? U kunt erbij zijn! Aanmelden kan via de onderstaande link.

AANMELDLINK DEMO DAY

Startup in Residence Intergov

Het Startup in Residence Intergov programma is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag (ImpactCity), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer weten?
Alle informatie over Startup in Residence Intergov vindt u op 
deze pagina.